OHJEITA VANHEMMILLE

Lukudiplomi on Mäntyharjun alakouluissa käytössä oleva kirjallisuuden opetuksen väline. Se on vapaaehtoinen oppilaille ja opettajille - oppilaat suorittavat diplomia pääsääntöisesti vapaa-ajallaan. Lukudiplomin tavoitteena on ennen kaikkea innostaa lapsia lukemaan ja vahvistaa heidän lukutaitoaan. Hyvä lukutaito kehittyy vain paljon lukemalla ja muodostaa samalla myös pohjan omalle kirjoittamiselle. Lukudiplomin suorittaja pääsee tutustumaan kirjallisuuteen monipuolisesti, mikä laajentaa oppilaan sanavarastoa ja parantaa ilmaisukykyä. Kirjoihin liittyvät tehtävät opettavat analysoimaan ja antamaan palautetta luetusta tekstistä.

Opettaja antaa ohjeet diplomin suorittamiseen. Vanhempien toivomme innostavan ja kannustavan lapsiaan lukemaan ja auttavan kirjojen löytämisessä esimerkiksi kirjastosta. Toivomme kuitenkin ettei kaikkia lukudiplomin kirjoja lainattaisi kerralla - näin mahdollistamme kirjojen hyvän saatavuuden kaikille suorittajille. Suorittamisesta oppilas saa jokaisella luokka-asteella diplomin.

Luettavat kirjat olemme koonneet kirjalistoille. Listoilla on aiheiltaan ja tasoltaan mahdollisimman monipuolisia kirjoja erilaisille lukijoille. Kirjalistoilla on myös paljon vaihtoehtoja - jokaiselle löytyy jotakin. Lisätietoa kirjalistoista löydät alapalkin linkistä.

LUKURIEMU-diplomiin luetaan jokaisesta listasta yksi kirja eli yhteensä kuusi kirjaa. Yksi kirjoista voi olla äänikirja.

LUKUHURMA-diplomiin luetaan jokaisesta listasta kaksi kirjaa eli yhteensä 12 kirjaa. Kaksi kirjoista voi olla äänikirjoja.

LUKUTAIKA-diplomiin luetaan jokaisesta listasta neljä kirjaa eli yhteensä 24 kirjaa. Neljä kirjoista voi olla äänikirjoja.