OHJEITA OPETTAJILLE 1/3

Tavoitteita

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lapsia lukemaan ja vahvistaa heidän lukutaitoaan. Ideana on pitää yllä jo ennestään paljon lukevien lasten harrastusta ja kannustaa niitä lapsia lukemaan, jotka eivät aiemmin ole olleet kiinnostuneita kirjoista. Hyvä lukutaito kehittyy vain paljon lukemalla ja muodostaa samalla myös pohjan omalle kirjoittamiselle. Lukudiplomin suorittaja pääsee tutustumaan kirjallisuuteen monipuolisesti, mikä laajentaa oppilaan sanavarastoa ja parantaa ilmaisukykyä. Lukemista on kuvattu elinikäiseksi oppimiseksi - se tutustuttaa lapsen turvallisesti ja elämyksellisellä tavalla eri kulttuureihin, tapoihin elää ja erilaisiin ihmisiin. Lukeminen myös haastaa lapsen miettimään toisen ihmisen tunteita ja käyttäytymistä sekä pohtimaan moraalisia kysymyksiä. Kirjoihin liittyvät tehtävät opettavat analysoimaan ja antamaan palautetta luetusta tekstistä. Toivomme lukudiplomista työkalua äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen.

Suorittaminen

Mäntyharjun kunnankirjaston lukudiplomi on vapaasti kaikkien Mäntyharjun alakoulujen käytössä. Opettaja voi itse päättää osallistuuko hän luokkansa kanssa lukudiplomin suorittamiseen vai ei. Myös oppilaille osallistuminen on vapaaehtoista ja suorittaminen tapahtuu pääsääntöisesti omalla ajalla. Tältä sivustolta löytyvät linkit kirjalistoihin - jokaiselle luokka-asteelle on omansa. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa alempien luokka-asteiden diplomeita, mutta ylempien luokka-asteiden suorittamista emme suosittele. Toivomme, että oppilaita informoitaisiin, etteivät he lainaisi kaikkia lukudiplominsa kirjoja kerralla. Näin mahdollistamme kirjojen hyvän saatavuuden kaikille suorittajille.
Kirjalistat olemme pyrkineet valitsemaan niin, että niistä löytyisi aiheiltaan ja tasoltaan mahdollisimman monipuolisesti kirjoja erilaisille lukijoille. Kirjat on luokiteltu aiheittain kuuteen ryhmään. Joukossa on myös tietokirjoja. Joiltakin kirjailijoilta on otettu mukaan sarjoja, joista oppilas voi valita mieleisensä kirjan. Kirjalistat voi tarvittaessa tulostaa oppilaille. Kirjojen etsiminen tapahtuu omalla ajalla - tähän kannattaa kannustaa oppilaita vaikkapa yhdessä vanhempiensa kanssa. Jatkuu >>