OHJEITA ESIKOULULAISTEN
JA VIISIVUOTIAIDEN VANHEMMILLE

Lukudiplomi on Mäntyharjun alakouluissa käytössä oleva kirjallisuuden opetuksen väline. Lukulumous-lukudiplomi on Mäntyharjun kirjaston perustama ja sen ovat ottaneet käyttöön luokissaan ne alaluokkien opettajat, jotka kokevat diplomin hyödylliseksi lisäksi opetuksessaan. Lukudiplomit ovat valtakunnallisesti jo varsin yleinen tapa lisätä lasten lukemisharrastusta ja avustaa monipuolisen luettavan löytämisessä.

Lukudiplomia on syksystä 2011 alkaen laajennettu koskemaan myös esikoululaisia ja viisivuotiaita. Alle kouluikäisten lukudiplomin tavoitteena on ennen kaikkea innostaa lapsia erilaisten kirjojen pariin. Myöhemmin kouluiässä kiinnostuksesta kirjoihin on hyötyä luku- ja kirjoitustaidon kehittymisessä. Lukudiplomin suorittaja pääsee tutustumaan kirjallisuuteen monipuolisesti, mikä laajentaa lapsen sanavarastoa ja parantaa ilmaisukykyä. Kirjoihin liittyvät tehtävät opettavat analysoimaan ja antamaan palautetta kuullusta tekstistä.

Diplomia suoritetaan esikoulu- tai hoitopäivän yhteydessä eikä lasten tarvitse osata lukea, vaan aikuinen lukee kirjat lapsille. Lukemisen jälkeen lapsilla teetetään jokin kirjaan liittyvä tehtävä. Luettavat kirjat valitaan esikoulu- tai päivähoitoryhmässä Mäntyharjun kirjaston laatimilta listoilta, joihin voi tutustua tällä nettisivulla. Alle kouluikäiset suorittavat kuuden kirjan Lukuriemu-diplomia, kouluikäiset voivat valita myös laajempia diplomeja.
Jatkuu >>>