OHJEITA ESIKOULULAISTEN
JA VIISIVUOTIAIDEN OHJAAJILLE JA OPETTAJILLE 1/2

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lapsia kirjojen pariin ja alakouluiässä myös omaehtoiseen lukemiseen. Lukutaito kehittyy vain lukemalla ja antaa pohjan myös hyvälle kirjoitustaidolle. Lukemisen on hyvä olla laaja-alaista ja monipuolista, sillä näin kehittyy sanavarasto ja kyky tulkita monipuolisesti tekstejä erilaisissa tilanteissa. Lukiessa oppii asioita erilaisista ihmisistä, kulttuureista ja tavoista - empatialla ja etiikalla on tilaa kehittyä. Kirjoihin liittyvät tehtävät kehittävät kuullun ja luetun ymmärtämistä, kokonaisuuksien sanallistamista ja tekstien analysoinnin taitoa.

Viiden-kuuden vuoden ikä on otollista aikaa kirjoille, vaikka harva osaa vielä itse lukea. Siksi onkin tärkeää, että kirjat ovat tuttu ja luonteva osa elämää jo ennen lukutaitoa. Kirjoissahan on mahtava määrä upeita kuvia, joita katsella! Luettua tekstiä on hyvä opetella myös vain kuuntelemaan, vaikka silmät kiinni: samalla kasvaa keskittymiskyky. Ja miten mukavaa on tutkia ja jutella kaikesta näkemästään ja kuulemastaan.

Lapset suorittavat esikoululaisten ja viisivuotiaiden lukudiplomeja esikoulu- tai hoitopäivänsä aikana. Myös kirjoihin liittyvät tehtävät tehdään hoitopäivän aikana, ellei niitä erikseen anneta kotona tehtäväksi. Pääsääntöisesti kirjan lukee aikuinen, mutta listoille on koottu myös kirjoja, joita pienet lukutaitoiset voivat itsekin lukea. Yhden kirjan voi myös kuunteluttaa äänikirjana. Diplomi on nimeltään Lukuriemu ja se sisältää tutustumisen kuuteen kirjaan. Alakoululaiset lukevat kirjansa itse ja voivat valita myös laajempia diplomeja: Lukuhurman ja Lukutaian. Diplomin suorittamiseen on aikaa koko luku/toimintavuosi.

Jatkuu >>